Služby

Vedení daňové evidence, zejména pro klienty podnikající jako OSVČ
včetně 
poradenských a konzultačních služeb a zastupování před úřady

– kompletní vedení a zpracování daňové evidence a jednoduchého účetnictví

– vedení dlouhodobého majetku a souvisejících odpisů

– vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků

– vedení záznamní povinnosti plátců DPH

– zpracování měsíčního či čtvrtletního přiznání k DPH a kontrolního hlášení včetně elektronických podání

– zprac. přiznání k silniční dani

 

Zpracování kompletní mzdové a personální agendy a poskytnutí souvisejících služeb

– vyhotovení pracovních smluv, dohod, přihlášek a odhlášek zaměstnanců ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění

– zpracování a výpočet měsíčních mezd

– příprava výplatních pásek a mzdových výplatních listin včetně vyhotovení příkazů k úhradě plateb odvodů a čistých mezd na účty zaměstnanců

– správa a evidence dovolené na zotavenou, zákonného pojištění, mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění

– zpracování přiznání k dani ze závislé činnosti a k srážkové dani

 

Vedení podvojného účetnictví

– kompletní zpracování a vedení účetnictví

– vedení a zpracování závazků a pohledávek

– vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku

– zpracování daňových přiznání( k dani z příjmu, DPH včetně kontrolních hlášení, silniční dani ad.)

– příprava a zasílání platebních příkazů a dalších formulářů

– zpracování vnitřních směrnic a interních postupů účtování

– sestavení účetní závěrky

– zakládání rozvahy a výkazu zisků a ztrát do příslušné sbírky listin vedené rejstříkovým soudem